Ako nakupovať

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.navia.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Kúpiť”, čím je produkt automaticky vložený do “Košíka”. V hornej časti, kde sa nachádza ikona Košík, po ukončení nakupovania klikne na túto ikonu, kde vyplní potrebné údaje k splneniu objednávky a tú nasledovne potvrdí.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.navia.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.navia.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín od objednania tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody,
  • dodať tovar v dohodnutej cene,
  • tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť,
  • zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním,
  • pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
  • za poškodenie tovaru zavinené poštou,
  • za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty alebo kuriéra,
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.